Startsida

Hitta din lärare i Holistisk Yoga

Holistisk HORMONYOGA

Yoga på Mp3

Utbildningar

Ulrica Gulz & Shanti

Länkar

Kontakt
Nytt NAMN! Ny hemsida, se www.holiyoga.se
Vad är Holistisk Yoga?
För vem?
Namnet som blev en begränsning
Resultat
Artiklar
Anna berättar
Liselott berättar
Fibromyalgi
Metoden
Grundstenar
Mjukyoga / Röda trådar
Namnet som blev en begränsning

Från Fibroyoga till Holistsk yoga.

Från början hette metoden FIBROYOGA.

Den utvecklades av mig, Ulrica Gulz, utifrån mina kunskaper och erfarenheter av egen läkning från en långvarig och svår fibromyalgi. 
Under årens gång framkom det att Fibroyogan som metod innehåller många värdefulla
redskap som kan användas i många fler sammanhang än för Fibromyalgi.
Detta var jag medveten om redan när namnet Fibroyoga kom till och samtidigt var
fibromyalgin min viktigaste utgångspunkt, det var där jag började, men jag kände att
metoden rymmer så mycket mer och att det hade kommit att bli en begränsning.
Till en början utökades grupperna med deltagare som hade andra besvär med sin grund i fysisk och psykisk smärta, som ex stress, utbrändhet, kronisk värk, IBS och liknande.
Med tiden anlöt sej allt mer "vanliga" människor med eller utan små skavanker med "normal" stressnivå, som betraktade sej som skapligt friska och det visade sej att den här metoden gav otroligt mycket, på helt andra plan även för dem och det blev dags att hitta ett nytt namn som inte begränsade deltagarna. Där alla känner sig välkomna!

2009 intoducerades Holistisk yoga som namn och metod och har på kort tid vunnit en allt större spridning och användning!


Namnet Fibroyoga kan för några kännas tryggt, medan det för andra kan
kännas stigmatiserande. Det finns också de som verkligen har sin självklara plats i en
fibroyogagrupp, men som inte har fibromyalgi, och namnet innebär för dessa en
utanförskapskänsla ”egentligen är det inte för mig…”. Men det finns fördelar t.ex. för de som
är sjukgymnaster eller annat inom den traditionella vården, då innebär namnet att det känns
avgränsat och tydligt kopplat till en symptombild och målgrupp.

 HOLISTISK YOGA

Holsitisk Yoga är paraplybegreppet för den metod som möter alla människor där de står i livet, som hjälper dej att hitta hem till dej själv,
vare sig du upplever dig fysiskt frisk eller känner smärta i kropp eller själ.FUNDAMENT

HY använder ett begränsat antal yogaställningar ur den Klassiska Kundaliniyogan som används varsamt och anpassat. Kundaliniyogan är därför fundamentet som sedan kompletteras med inslag av varsam reflektion i grupp med stor respekt för individen (en slags mjuk reflektionsterapi i grupp) kroppen i rörelse och som uttryck, röstyoga, klang mm som skiljer sig väsentligt från andra metoder.

FRÅGOR
Om du har frågor, feedback eller intresse kring Fibroyoga och den Holistiska Yogan är du
välkommen att höra av dig till Ulrica Gulz, Shanti Yoga & Kultur i Västerås.
info@shantiyoga.se eller tel 0738-37 53 05

Ulrica Gulz

StartsidaHitta din lärare i Holistisk YogaHolistisk HORMONYOGAYoga på Mp3UtbildningarUlrica Gulz & ShantiLänkarKontakt
Shanti Yoga & Kultur i Västerås