Startsida

Hitta din lärare i Holistisk Yoga

Holistisk HORMONYOGA

Yoga på Mp3

Utbildningar

Ulrica Gulz & Shanti

Länkar

Kontakt
Nytt NAMN! Ny hemsida, se www.holiyoga.se
Shanti Yoga & Kultur
Ulrica Gulz & Shanti

SMÄRTA
Jag har personlig erfarenhet av fibromyalgi (sedan 16 års ålder), utbrändhet och whiplash och yogan har hjälpt mig tillbaka till livet igen. Under fem års tid var jag helt oförmögen att klara av någonting själv. Jag var helt beroende av min man och i många år kunde jag inte göra något alls, inte ens tvätta håret. Jag var nära att hamna i rullstol när jag var som sämst.

Utforskningen av yogans möjligheter i samband med fibromyalgi har lett till att jag, med mycket goda resultat, idag leder klasser för människor som lider av fibromyalgi, utbrändhet och annan långvarig smärtproblematik.

 

är en metod som är utarbetad av Ulrica Gulz.MUSIK

 

Jag är uppvuxen under flygeln till tonerna av min pappas pianospel och mammas sång. Så ser hela släktbilden ut  - ALLA är musiker och det var kanske inte konstigt att det blev violoncell som blev mitt instrument med tanke på att jag som liten hade min morbror, som är en av världens mest uppskattade cellister, som förebild och idol.

Jag var verksam som violoncellist i landets orkestrar och kammarmusiksammanhang tills dess att fibromyalgin satte stopp. 3 år på solistlinjen i Göteborg, 1,5 år Musikvetenskap och 4 år på Kungliga Musikhögskolan har lagt en bred grund för mitt fortsatta arbete med musiken utan stråke i hand.

Jag har en stor del av mitt hjärta i körmusicerandet. Att dirigera kör är en passion som tyvärr inte fått blomma ut ännu på grund av fibromyalgin.

Jag har undervisat i filmmusik på Musikvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet och utarbetat en metodik för filmmusik och komposition från grundskola till proffs.

Under flera år var huvudämnena för min undervisning på SMI musikteori, dirigering, filmmusik och komposition i klassiskt, såväl som jazz. Numera har mångfalden blivit mer enhet och helhet.

Huvudspåren inom musiken för mig är numera att utbilda kördirigenter och att utveckla ämnet röstyoga, dels inom den egna verksamheten och på högskolan där kurserna i röstyoga nu är inne på sitt fjärde år. Hösten 2008 kommer den första möjligheten att gå en fördjupningskurs i Röstyoga på SMI.


 


YOGA

 

Jag är Kundaliniyoga- och meditationslärare framför allt. Där är min absoluta bas. I Kundaliniyogan fann jag helheten och djupet. Kundaliniyogan är delaktig i mitt liv och  min vardag. Där finns redskapen för alla livets situationer och påfrestningar. Det är en oerhörd trygghet och ett ankare att ha i övergången till vattumannens tidsålder!

Jag har också utövat Hathayoga som ju all yoga har sitt ursprung i.

På min väg har jag, liksom många andra, också haft en Ashtangayogaförälskelse. Jag har gått för Manjo Jois. I Ashtangayogan får jag sträcka ut och vara helt koncentrerad på hur mina kroppsdelar kommunicerar med varandra via hjärnan. Jag får energi! 


VISION

 

Livet är fullt av paradoxer!! Inom en och samma människa ryms en ocean av motsägelsefullheter. Ingen är entydig och lättbegriplig, det ligger inte i människans natur.

 

Det finns de som förespråkar renlevnad och "duktighet" i livets alla aspekter; mat, yoga, tankar etc

Men människan blir lätt förstelnad av all duktighet och börjar prestera sin renlevnad, prestera sin yoga. Man tar sig själv på väldigt stort allvar och plötsligt blir livet också väldigt allvarligt.

Min erfarenhet och emotionella övertygelse är att vi behöver humor, distans och paradoxer för att fortsätta vara människor.Min längtan består i att allt och ALLA ska få rymmas i ett yogiskt liv!!  Att alla människor, som vill, på sitt eget unika sätt ska hitta yogan som redskap och följeslagare i ett ibland kanske kaotiskt liv. Mitt i kaoset,  mitt i värken, mitt i småbarnsfamiljens vardagliga vedermödor, mitt i ensamheten och förtvivlan, mitt i  lustfyllda äventyr... mitt emellan alla paradoxer och motsägelsefullheter som ryms inom oss alla...där finns yogan som ankare och redskap att överbrygga tillvarons galenskaper!

Detta är också min VISION!! Jag välkomnar ALLA att Yoga, meditera, njuta, äta böngryta, äta en kanelbulle och göra något galet, motsägelsefullt - tillåta oceanerna av motsägelsefullheter att få finnas inom dig, känna flödet av allt som är du i meditationen - fortsätta att odla och lära känna det som är DU!!
Min vision är att du, istället för att prestera din yoga, vågar LEVA din yoga!!

Ulrica Gulz, juli 2008
StartsidaHitta din lärare i Holistisk YogaHolistisk HORMONYOGAYoga på Mp3UtbildningarUlrica Gulz & ShantiLänkarKontakt
Shanti Yoga & Kultur i Västerås