Startsida

Hitta din lärare i Holistisk Yoga

Holistisk HORMONYOGA

Yoga på Mp3

Utbildningar

Ulrica Gulz & Shanti

Länkar

Kontakt
Nytt NAMN! Ny hemsida, se www.holiyoga.se
Vad är Holistisk Yoga?
För vem?
Namnet som blev en begränsning
Resultat
Artiklar
Anna berättar
Liselott berättar
Fibromyalgi
Metoden
Grundstenar
Mjukyoga / Röda trådar
Fibromyalgi
Orsak
Ur Fibromyalgiförbundets information
 

Fibromyalgi betyder värk/irritation i muskeltrådar. Orsakerna till FM är komplicerade och det har under åren funnits många teorier. Tidigare ansågs att FM var en reumatisk sjukdom, men bevis för detta saknas. Internationell forskning har successivt kunna visa att FM inte är en perifer muskelsjukdom.
 
 
Under 1980-talet ansåg man att FM var en psykisk/psykosomatisk sjukdom. Att FM var en följd av psykologiska problem och kriser i barndomen eller en form av maskerad depression.
Dessa uppfattningar är inte riktiga. I granskningar av berörda patientgrupper är det visat att FM patienter inte har fler psykiska problem än befolkningen i övrigt. När man påstått att det funnits skillnader har det ofta berott på felaktigt patienturval. Patienterna ifråga har ensidigt hämtats från psykiatriska mottagningar.
OBS! Det finns många olika uppfattningar om detta! Ulricas anmärkning.

Idag diskuterar man huvudsakligen två teorier:
  • FM är ett syndrom orsakat av en störning i central nociception.
  • FM är primärt en neuro-endokrinologisk och möjligen immunologisk åkomma
 
Professor Robert Olin säger:
FM beror på att det uppstått komplicerade störningar i kroppens nervsystem liksom i regleringarna av olika hormoner. Dessutom fungerar troligen inte immunförsvaret på ett normalt friskt sätt. När dessa störningar väl kommit igång förmår systemet/kroppen inte upphäva dem och följden blir en ständigt pågående obalans. Den ena onda cirkeln av symtom övergår i andra. Många patienter upplever dessa som ett "kaos" eller som att hjärnan och kroppen upphört att fungera normalt. Man känner inte längre igen sig själv.

Fibromyalgi - kliniskt förlopp
 
Av Docent Birger Fagher, Lunds Universitet.
 
Sjukdomen drabbar såväl barn som åldringar av båda könen och visar ett stort spektrum av symtom med mycket varierande svårighetsgrad och många olika funktionsstörningar. Lindriga fall har närmast full arbetsförmåga medan ca 30% utvecklar ett tämligen svårt handikapp, där tidig pensionering behövs. Hos de senare har sjukdomssymtomen i många fall snabbt ökat och effekterna av rehabiliterande åtgärder blir då ytterst osäkra. Yttre faktorer som infektioner, skador, kyla och ökad stress kan ibland på kort tid försämra en patient medan särskilt torrt, varmt klimat med små dygnsvariationer kan lindra avsevärt.

Huvudsymtomet är smärta som särskilt lokaliseras till muskelfästen (senor). Smärtan försämras vid vanliga ansträngningar och uthålligheten blir sämre. Detta drabbar inte minst händerna i ett tidigt skede. Det är vanligt att till exempel tappa porslin och att vara skrivtrött.

Inte bara muskeltrötthet uppstår utan även en trötthet i hjärnan. Delvis beror denna på ett förändrat sömndjup, men tröttheten kvarstår även om sömnrubbningen skulle åtgärdas. Tröttheten går hand i hand med en bristfällig koncentration, ja även ren glömska. Vissa förändringar i hjärnblodflödet har uppmätts med isotopteknik, drömsömnen är även störd. Då vanliga blodprover är normala ifrågasätts ofta den sjukliga tröttheten, som då lätt kan sammanblandas med tillstånd som depression, "utbrändhet", lathet, simulering mm. Det talas om sekundärvinster, smärtbeteende etc, där endast en "avslöjande s k helhetsbedömning" kan frälsa den stackars inbillade sjuka/e.

Ett misstänkliggörande av individen med framkallande av bristande självkänsla utlöser om inte förr en del psykiska symtom. Dessa tillsammans med den bristfälligt definierade smärtan gav i varje fall förr läkaren den felaktiga uppfattningen att smärtan kunde vara suggererad och av psykogen typ.

Ringa hänsyn har emellertid tagits till den mångfald av komplexa, kroppsliga (särskilt invärtesmedicinska-neurologiska) symtom som inte sällan utvecklas och som nu anses knutna till fibromyalgin: grovtarmsbesvär, spänningshuvudvärk, ökad migränfrekvens, mun- och ögontorrhet, domningar och stickningar i armar och ben, gungande yrsel (samband med nerverna från nacken), svullnader i händer och fötter, panikkänslor och hjärtklappning, bröstsmärtor, andfåddhet, låggradig feber utan infektion, allergisymtom samt infektionskänslighet. Även högt blodtryck är vanligare, sannolikt som tecken på den starkt ökade stresskänsligheten. Endast en specialintresserad kliniker med bred invärtesmedicinsk skolning kan klara av denna diagnostik fullgott.

I avsaknad av korrekt diagnos utsätts individerna (dvs särskilt kvinnor) för ett rehabiliteringsförtryck som ibland kan ge obotliga skador och framkalla självmordstankar. Förnedringsprocessen är i flera instanser ofta samhällsknuten, inte minst i domstolarna där försäkringsärenden inte sällan avgörs med ett lättvindigt tummande på förvaltningslagens regler om objektivitet.

Fibromyalgi har visat sig vara en stor folksjukdom, en somatisk (kroppslig) sjukdom på invärtesmedicinska grund med neurohormonella och autoimmuna orsakssamband, där även metabola aspekter med brister i energitillförseln måste tas i beaktande. En klar ärftlig benägenhet finns. Trauma bl a whiplashskador mot ryggen, kan på kort tid utlösa fibromyalgi! Behandlingar måste för närvarande i huvudsak baseras på framtida forskning.
StartsidaHitta din lärare i Holistisk YogaHolistisk HORMONYOGAYoga på Mp3UtbildningarUlrica Gulz & ShantiLänkarKontakt
Shanti Yoga & Kultur i Västerås