Startsida

Hitta din lärare i Holistisk Yoga

Holistisk HORMONYOGA

Yoga på Mp3

Utbildningar

Ulrica Gulz & Shanti

Länkar

Kontakt
Nytt NAMN! Ny hemsida, se www.holiyoga.se
Vad är Holistisk Yoga?
För vem?
Namnet som blev en begränsning
Resultat
Artiklar
Anna berättar
Liselott berättar
Fibromyalgi
Metoden
Grundstenar
Mjukyoga / Röda trådar
Grundstenar
 • KROPPSMEDVETENHET
  RÖRELSE / DANS / CELESTIAL COMMUNICATION
  Vi använder varsam rörelse av olika slag för att lära känna kroppen och vad den vill utrycka:
  - Medvetandegörande rörelseceremonier för att förkroppsliga det vi jobbar med i den yogiska psykologin.
  - Varsam rörelse/dans för att balansera chakrana
  - Celestial communication – rörelse till mantrasång individuellt och kollektivt – för att balansera kropp, sinne och energiflöde.
  Observera att rörelsen är på egna villkor och att allt handlar om att känna stort i det lilla. Det kan alltså vara osynligt utifrån.
 •  

  • KROPPSMEDVETENHET - YOGA
   Att hitta in i och ta plats i kroppen med hjälp av långsamma, närvarande yogarörelser. HY använder framför allt ett begränsat antal yogaställningar ur den Klassiska Kundaliniyogan som används varsamt och anpassat.

 • ANDNINGSMEDVETENHET
  Andningens betydelse för att se till att flödet av Prana och energi inte blockeras. När energin blockeras skapas det trötthet i alla system. Hur utvecklar man andningsmedvetenheten?  Du får lära dig olika yogiska andningstekniker – pranayama – och hur de påverkar olika tillstånd.

 • TANKEMEDVETENHET / YOGISK PSYKOLOGI
  Med tankemedvetenhet menas förmåga att reflektera över sitt förhållningssätt, sina reaktioner och tankar, sin historia och livets erfarenheter. Förutom yogan jobbar HY med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem. Det blir en slags reflektionsterapi i grupp fast med individuell utgångspunkt och metoden utgör så fasta och tydliga ramar som gör att man hela tiden kan känna sig trygg med att inget går för fort eller att något rämnar. Varsamhet och respekt är oerhört centralt och det är viktigt att veta att detta INTE är en utbildning i psykoterapi eller liknande.

 • MEDITATION
  Meditation för att stilla sinnet och tysta tankarna, för att få en chans att stanna upp – låta kroppen och själen vila och läka. Vi jobbar särskilt med rädsla, skuld, sorg, förlåtelse och försoning.

 • RÖSTYOGA / KLANG
StartsidaHitta din lärare i Holistisk YogaHolistisk HORMONYOGAYoga på Mp3UtbildningarUlrica Gulz & ShantiLänkarKontakt
Shanti Yoga & Kultur i Västerås