Startsida

Hitta din lärare i Holistisk Yoga

Holistisk HORMONYOGA

Yoga på Mp3

Utbildningar

Ulrica Gulz & Shanti

Länkar

Kontakt
Nytt NAMN! Ny hemsida, se www.holiyoga.se
Tidigare deltagaresord
Utbildningar

OM UTBILDNINGEN
Det har visat sig att Holistisk Yoga är intressant att integrera med andra verksamheter. Som psykoterapeut, sjukgymnast, yogalärare, frigörande danslärare eller med annan inriktning kan du få värdefulla redskap att gå djupare även inom ditt område. Alla fördjupningskurser i Holistisk Yoga är öppna för dig som har ett stort och innerligt intresse för att arbeta med och hjälpa människor med smärta i kropp och själ. Du kan också ha ett innerligt behov av att läka dig själv och göra din egen resa.


MÅLSÄTTNING med utbildningsmodulerna

Integrera

Målsättningen med Shanti Yoga & Kulturs utbildningsmoduler i Holistisk Yoga är förstås att du ska kunna leda grupper i Holistisk Yoga, men även att du ska kunna integrera Holistisk Yoga i din befintliga verksamhet.

Egen upplevelse
Grundmodulerna (1-12) i Holistisk Yoga avser också att förmedla en djupgående egen upplevelse av Holistisk Yoga och vad HY.s tekniker under regelbundet personligt utövande kan ge, i form av hälsa, balans och ökad medvetenhet. Deltagarna får under utbildningen göra en egen djupgående resa genom hela chakrasystemet utifrån ett HY-perspektiv.

 För att få behörighet att leda renodlade grupper i Holistisk Yoga är kraven olika beroende på tidigare utbildning och erfarenhet.

UNDERRUBRIKER för Holistisk Yoga
Holistisk Yoga kan alltså användas integrerat i din befintliga verksamhet. Här följer exempel på ett antal områden där HY kan användas i sin helhet eller som komplement beroende på vad du jobbar med i övrigt:

 • Fibromyalgi
 • Stressproblematik
 • Kronisk smärta
 • Depression
 • Ångest
 • Utmattning
 • Stelhet, rörelseinskränkning
 • Seniorer
 • Ätstörningar
 • Missbruk
 • Migrän
 • IBS, colon irritabile
 • All form av yoga och meditation


MODULER
Den Holistiska Yogan omfattar 12 grundmoduler à 3 dagar, oftast fredag kl14 - sön kl 16 (några moduler är 4 dagar)

Varje grundmodul utgår ifrån chakrasystemet och har samma upplägg.  För varje chakra går vi igenom en metodisk helhet som behandlar

 • Yogisk "psykologi"
 • Andning
 • Asanas
 • Kroppsmedvetenhet, gestaltande reflektion med kroppen
 • Rörelse
 • Chanting
 • Celestial communication
 • Meditation
 • Röstyoga  


Du som redan är utbildad yogalärare

Även om du är erfaren och redan utbildad yogalärare så är kurserna av stort värde för dig. Du får många värdefulla nycklar och redskap för att kunna jobba med människors inkapslade smärta. Det spelar ingen roll vilken sorts yogautbildning du har, den Holistiska Yogan ger dig kunskap om smärta i alla dess former, var den sitter och hur den kan lösas upp som är ovärderlig i din verksamhet. För att få ett bra arbetsredskap med helhet rekommenderas att ta del av alla 10 grundmoduler.  Men man kan, i mån av plats, även ta del av enstaka moduler som känns angelägna.

För dig som längtar efter fördjupning!

Utbildningsmodulerna i Holistisk Yoga, klicka på bilden ovan för mer info om HY,  är även tillgängliga för dig som vill gå djupare i yogan och dig själv, alltså inte bara de som vill integrera HY i sin verksamhet. Dessa moduler innebär en unik möjlighet att ta del av yogans transformerande kraft helt på dina villkor. För dig som verkligen vill arbeta igenom dig själv på alla plan och göra DIN resa!

  

Datum, kostnad, upplägg
Du kan läsa om alla moduler, kostnad mm i
prospektet! Läs i lugn och ro! PROSPEKT 2015!
StartsidaHitta din lärare i Holistisk YogaHolistisk HORMONYOGAYoga på Mp3UtbildningarUlrica Gulz & ShantiLänkarKontakt
Shanti Yoga & Kultur i Västerås